Lente


't verhaal dat verteld wil worden
een fris perspectief
herinnering van betekenisLa Prospettiva is Italiaans voor ‘het perspectief’. Deze naam voor m’n bedrijf is ontstaan nadat ik in Italië m’n inspiratie en bezieling had teruggevonden en anders ging kijken.

In 2006 startte ik onder deze naam een loopbaanadviesbureau om mensen te helpen nieuwe perspectieven te vinden in hun werk, als ze hun inspiratie, baan of gezondheid kwijt waren. Een coachtraject begon altijd met een biografische opdracht: schrijf of teken je levensverhaal. Daarin liggen belangrijke sleutels om antwoorden te vinden op levensvragen en tot je kern te komen.

Zes jaar later vond ik in Italië opnieuw m’n focus. Ik besloot om biografieën te gaan schrijven, geraakt door de indrukwekkende verhalen van mensen die kanker hadden, tijdens een verblijf in Casa Ochetto. De ontmoeting met Elly leidde tot het eerste levensverhaal in boekvorm. Ze gaf me toestemming om het te publiceren. “Dit gun ik iedereen” zei ze. Het boekje werkte als een spiegel, ze zag zichzelf, opnieuw en met andere ogen, positiever. Ze wist dat ze van betekenis was geweest, herinnerd zou worden om wie ze was en haar sporen zou nalaten.

De kracht van biografisch werken

Nu ik een aantal jaren ervaring heb in het werken met levensverhalen, wordt de waarde en impact ervan me steeds duidelijker, zowel voor de verteller als voor zijn omgeving.

Een biografie maken helpt de verteller om terug te kijken op zijn leven, de balans op te maken, er betekenis aan te geven en ervan te leren. Nieuwe inzichten leiden tot andere, frisse perspectieven op allerlei zaken, ook op het verleden, heden en de toekomst. Het vertellen van het levensverhaal helpt om jezelf te leren kennen, je identiteit te vinden (wie ben ik?) en thuis te komen bij jezelf. Het bewustzijn neemt toe. Je kunt opnieuw richting en zin geven aan je leven.

Het effect op de omgeving is eveneens groot. Een dochter ziet haar ouders bijvoorbeeld ineens zoals ze zijn, een kleinkind ontdekt hoe het leven vroeger werd geleefd en wat haar voorgeschiedenis is. Onbekende verhalen en wetenswaardigheden komen boven. Een biografie blijkt vaak de verbindende factor te zijn binnen families en verschillende generaties. Het brengt herkenning en erkenning en meer liefde en begrip voor elkaar, waardoor mensen dichterbij elkaar komen. Ze ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben en leren hun geschiedenis beter kennen. Stilletjes wordt er in de genen heel veel doorgegeven. Weten wat er leeft, kan veel duidelijk maken in je eigen leven en je helpen dat te begrijpen en aanvaarden en je leven voluit te leven.

Het moment waarop

Een biografie kan op verschillende momenten worden geschreven. Een verandering in de levensloop of het begin van een nieuwe levensfase kan de aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld een jubileum, een huwelijksfeest, een (chronische) ziekte of een verlies, maar ook een pensioen of naderend levenseinde.

Werkwijze

Ieder levensverhaal is bijzonder en vraagt om maatwerk. Na een eerste kennismaking waarin we kijken wat de persoonlijke wensen zijn, maak ik een offerte. Als deze akkoord is starten we onze samenwerking en halen we in een aantal gesprekken herinneringen op. Deze ordenen we samen met beeldmateriaal (foto’s, brieven) tot een boek. Het begint met de contouren en een indeling in hoofdstukken. Dan volgt de inhoud. Vaak is er al meteen een rode draad. Of een perspectief. Er is ook altijd een context waarbinnen gebeurtenissen plaatsvonden, en een tijdsgeest.

Ik schets een persoonlijk portret in woord en beeld, met een unieke rode draad en een fris perspectief, dat uitnodigt tot lezen en (h)erkenning biedt. Mijn kracht ligt in echt luisteren, de juiste vragen stellen, aandacht, ruimte, openheid, veiligheid en vertrouwen geven, je helpen herinneren wie je bent en laten zien wat je uniek maakt en wat kleurrijk is aan je leven.

Thuis, op je plek

Een biografie of je ‘memoires’ schrijven en het ophalen van herinneringen is als het leggen van een puzzel. Alle stukjes vallen op hun plaats. Je valt zelf meer op je plek. Je komt thuis. Wat is thuis? Wanneer voel je je thuis? Of ontheemd? Wanneer voel je je verbonden, met jezelf en met anderen? Herkend en erkend?

Je verhaal, je leven begint met je naam. Naar wie ben je vernoemd? Wat betekent je naam? Wat deed het met je als je werd geroepen? Je levensverhaal vertellen en (laten) schrijven is is heel leuk en bijzonder om te doen, geeft nieuwe energie, verbindt, lucht het hart en ruimt op, biedt inzicht, werkt helend en is leerzaam en inspirerend.

Enkele voorbeelden:
De verborgen kracht. Het levensverhaal van Ab Domstorff.
Bijzondere levensverhalen. Een perspectief op Gerard van Maasakkers.
Met de dood voor ogen. Een perspectief op Elly Hencsei - Verhoog.

"Ik vind het boek dat je hebt gemaakt voor Gerard van Maasakkers mooi en integer. De foto's zijn zeer bijzonder en het verhaal is goed geschreven. Niet gedetailleerd, maar toch compleet om een beeld te hebben van zijn leven. Dat maakt het heel bijzonder".
-- Yvonne --

Op de Facebookpagina www.facebook.com/Nanniestaalenverhaal lees je meer. Ik vertel de verhalen die verteld willen worden, maak het onzichtbare zichtbaar en geef anderen een podium.


Met vriendelijke groet,

nannie

06 - 50 29 15 71
info@laprospettiva.nl
Kamer van Koophandel Eindhoven 17193835

LinkedIn